WhatsApp
Telefon
WhatsApp
İnstagram
Telegram
Yükleniyor...

Hizmet Sözleşmesi

Web tasarım, firmanızın internetteki kurumsal arayüzüdür. Web tasarım, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir içeriği ile sizin interaktif ortamdaki kimliğinizdir.

Anasayfa Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

WEB SİTESİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

Madde1 - TARAFLAR

Bir tarafta Yıldız Mahallesi Samanyolu Cad No:27/15 BOYABAT SİNOP adresine mukim Markadizayn,Web Tasarım ve İnternet Hizmetleri (Kısaca MARKADİZAYN olarak anılacaktır) ile diğer taraftan……….…………………………………………………..…………………………..……………………………… adresinde mukim……...………………………………………….…………………………………....………............................. (Kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

 MADDE 2 - KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ’ nin iletişim, tanıtım, reklam, bilgi edinme ve benzeri hizmetleri (Web Sitesi, Toplu SMS, Sosyal Medya, E-Ticaret altyapısı kurulması vb) yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının MARKADİZAYN tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.

 MADDE 3-MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 MÜŞTERİ, Web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.

3.2 MÜŞTERİ, web sitesine ait yönetici paneli veya yönetim programı olması durumunda site içeriğini kendisi oluşturmak ve bilgileri siteye eklemekle yükümlüdür.

3.3 MÜŞTERİ, MARKADİZAYN tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının MARKADİZAN a ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

3.4 MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, MARKADİZAYN ‘in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

MADDE 4-MARKADİZAYN  YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 MARKADİZAYN, MÜŞTERİ’ nin tanıtım, reklam ve bilgi edinme için ihtiyaç duyduğu yazılımları (Web sitesi) MÜŞTERİ’ nin kullanabileceği şekilde kurulumunu yapıp, internet ortamında yayına hazır hale getirmekle yükümlüdür.

4.2 MARKADİZAYN, MÜŞTERİ’ ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları sistemin mümkün kıldığı ölçüde düzeltmekle yükümlüdür.

4.3 MARKADİZAYN, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım için gerekli etüdü tamamladıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4 MARKADİZAYN, Ek-1’ de yer alan özelliklerde yazılım/tasarım’ ı, Ek-1’ de belirlenen teslim tarihine kadar bitirmeyi taahhüt eder.

4.5 MARKADİZAYN, hazırlanan yazılımın kaynak kod, grafik ve dokümanlarını müşteriye verme hakkını saklı tutar. Müşteri hazırlanan tasarım/yazılım’ ın kaynak kodlarını MARKADİZAYN yetki vermedikçe göremez, ulaşamaz, kopyalayamaz, başka sunucuya taşıyamaz.

Madde 5-HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

5.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi Bir (1) yıl olarak belirlenmiştir. Süre bitiminde her iki tarafın mutabakatı sonucu hizmet süresi, sözleşme yapılacak yıl için belirlenen hosting ve alan adı ücreti mukabilinde uzatılabilir.

5.2 Sözleşme süresi bitiminde uzatma işlemi yapılmaması nedeniyle doğabilecek bilgi, belge, veri,  doküman gibi kayıplardan MARKADİZAYN sorumlu değildir. Sözleşme süresi bitiminde alan adı tescilinin iptal olması, durması veya başkası tarafından tescil edilmesinden MARKADİZAYN sorumlu tutulamaz.

5.4 MARKADİZAYN,  geliştirilen ek yazılım hizmetini (Versiyon Yükseltme) ücreti karşılığında MÜŞTERİ’ ye sağlar.

5.5 Hizmet bedeli MARKADİZAYN tarafından .... Modül olarak (.......TL....) ....... TL (Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

5.6 Hizmet bedeli’nin %50’ si iş başlangıcında (....... TL), kalan %50’si (....... TL)tasarım sürecinin bitiminde MÜŞTERİ tarafından fatura karşılığı MARKADİZAYN a ödenecektir.

5.7 Ödemelerin yapılmaması durumunda, MARKADİZAYN taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

MADDE 6-YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde BOYABAT Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 6 (altı) madde, 1 (Bir) sayfa dan oluşan  işbu sözleşme

… / … / 201..  tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

 

MARKADİZAYN,Web Tasarım ve İnternet Hizmetleri                                                                  Müşteri

[İmza/Kaşe]                                                                                                                                   [İmza/Kaşe]